Tag Archives: zmiana

Jak skonfigurować system operacyjny dla sieci p2p

Sieci p2p mają szereg wymagań odnośnie konfiguracji naszego komputera, internetu i systemu operacyjnego. Odnośnie do tego ostatniego, najistotniejsze jest, aby korzystać z najnowszych wersji systemów operacyjnych. Przykładowo system Windows XP ogranicza liczbę połączeń wychodzących TCP. Można to oczywiście zmienić, ale warto pamiętać, że im bardziej stabilna wersja systemu, tym mniej kłopotów, choćby z zabezpieczeniem przez wirusami, co w przypadku sieci p2p jest podstawą. Innym bardzo ważnym wymaganiem jest rodzaj adresu IP komputera, który ma być elementem sieci. Istnieją adresy publiczne i adresy prywatne. Adresy prywatne powodują, że korzystanie z sieci p2p jest bardzo ograniczone. Jest tak, ponieważ komputery z prywatnymi (wewnętrznymi) adresami IP są niewidoczne w Internecie dla celów p2p. Można i tym wypadku pomóc sobie, przekierowując porty w routerze. Ostatnią istotną kwestią jest szybkość posiadanego łącza. Im szybsze, tym zalety p2p będą dostrzegalne po pierwszym kontakcie z siecią.

NAZWA Linux

Nazwa Linux, powstała w wyniku połączenia słów Linus i Unix, Linus to imię twórcy tego systemu operacyjnego Linus Torvaldsa. Proponowana przez niego wcześniejsza na ten system operacyjny się nie przyjęła, brzmiała ona Freax.
Nazwa ta jest coraz bardziej powszechniejsza, także w Polsce, do niedawna nikt jeszcze o nim nie słyszał, wiedza o nim zarezerwowana była tylko dla osób blisko związanych z informatyką i oprogramowaniem. Dzisiaj często kupując komputer możemy mieć wbudowany system operacyjny Linux, który możemy wymienić na wybraną przez siebie wersję Windows. Trzeba jednak pamiętać, że Windows jest programem operacyjnym płatnym, a Linux całkowicie bezpłatnym.
Część osób na słowo Linux reaguje negatywnie, boi się zmian, który on proponuje, nawet znając jego atuty i fakt, że jest on przede wszystkim bezpieczniejszy, niż tak popularny Windows, nie chcą o nim rozmawiać, a tym bardziej z niego korzystać. Związane jest to z faktem, że powszechnie uważa się, że ten system operacyjny jest niezwykle trudny, tak więc osoba nie znająca się na informatyce nie poradzi sobie z nim.